SZKOLENIE "Informacje poufne. Prawne sposoby zabezpieczania poufności informacji"

Chroń swoje rozwiązania już od etapu „pomysłu”!

Chcesz się dowiedzieć jak to zrobić?
Jak zabezpieczyć informacje poufne na różnych etapach rozwoju produktu?
Jak skonstruować umowę o zachowaniu poufności?

NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej w PPNT Gdynia zaprasza
24 września br.
na szkolenie "Informacje poufne. Prawne sposoby zabezpieczenia poufności informacji".

Program szkolenia obejmuje praktyczną wiedzę w zakresie ochrony poufności informacji na różnych etapach przedsięwzięć biznesowych. Szkolenie skierowane jest do
wszystkich, którzy prowadząc kontakty gospodarcze z różnymi podmiotami na rynku (w tym inwestorami, konsorcjami, kontrahentami czy pracownikami), chcą pozyskać wiedzę na temat sposobów i form zabezpieczania wrażliwych informacji przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. Przedstawiana na szkoleniu wiedza będzie obrazowana licznymi przykładami (case studies). Podczas spotkania przedstawione zostaną również praktyczne wskazówki oraz rekomendacje odnośnie konstruowania umów o zachowaniu poufności oraz pozaprawne sposoby zabezpieczania informacji poufnych.

Szkolenie poprowadzi Mateusz M. Woźniak - doradca prawny, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Założyciel NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii (www.novatorius.pl). Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego oraz usługi szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. W ramach prowadzonych usług doradczych zdobył szerokie kompetencje w zakresie obsługi procesów zarządzania włąsnością intelektualną i innych dóbr niematerialnych oraz procesów innowacyjnych (prace B+R, transfer i komercjalizacja wiedzy/technologii).

Kiedy: 24.09.2015 (czwartek), godz. 10:00-13.15
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek III, sala D
Wstęp: wolny, wymagana rejestracja: www.roip.evenea.pl
Program: www.roip.evenea.pl

Serdecznie zapraszam
Mateusz M. Woźniak

 

Copyright