„Liderzy w sektorze kosmicznym” - program stypendialny Międzynarodowej Federacji Astronautycznej

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (International Astronautical Federation, IAF) zaprasza młodych naukowców i profesjonalistów interesujących się astronautyką do ubiegania się o uzyskanie stypendiów, które umożliwiają udział w przyszłorocznym Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym. Kongres, stanowiący jedno z najważniejszych światowych wydarzeń w dziedzinie astronautyki, odbędzie się w dniach od 12 do 16 października 2015 r. w Jerozolimie.


Stypendium zapewnia bezpłatny udział w kongresie, koszty przelotu w obie strony i pobytu w Jerozolimie. Stypendyści otrzymają od IAF niezbędną pomoc w uzyskaniu wizy pobytowej w Izraelu. IAF jest szczególnie zainteresowana umożliwieniem udziału w kolejnym kongresie osobom, które ze względów finansowych nie są w stanie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń/aplikacji pływa 6 lutego 2015 roku.

Formularz aplikacyjny: http://iafastro.org/grantProgramme/index.php

Poradnik dotyczący ubiegania się o stypendium: http://iafastro.org/grantProgramme/document/2015%20IAF%20ESL%20Grant%20Programme%20-%20Handbook.pdf

 

Copyright