Harmonogram konkursów NCBR w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wstępny harmonogram naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach 17 programów i działań finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Ogólne informacje na temat 17 programów i działań uruchomionych w 2015 roku znajdują się pod adresem: http://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,3119,ncbr-oglosilo-harmonogram-konkursow-w-2015-roku.html.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków dostępny jest pod adresem: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

 

Copyright